Rahtilisät

Hyödyllisiä linkkejä - tallenna suosikkeihisi!

 VAARALLISET
 AINEET

Kuljetamme vaarallisia aineita maanteitse ja rautateitse voimassa olevien kansainvälisten ja kansallisten ADR-säännösten mukaisesti. 

 POLTTOAINELISÄT

Maantiekuljetusten polttoaine- ja MARPOL -lisät vaihtelevat maittain ja alueittain.
Tällä hetkellä voimassa olevat lisät veloitetaan www-sivuillamme olevan taulukon mukaisesti.

 TIEMAKSULISÄT &
 TAVARAMAKSUT

Näiltä sivuilta löydät tietoa DHL:n veloittamista tiemaksulisistä ja tavaramaksuista.
Veloitukset koskevat Euroopan kappaletavara-, osakuorma- ja   täyskuormalähetyksiä sekä tuonnissa että viennissä.