Tiedotteet 2015               

Maantiekuljetusten polttoainelisät laskevat

7.12.2015 - DHL Freightin päivitetyt polttoainelisät astuvat voimaan tänään. Näet ajankohtaiset polttoainelisät täältä

 
Manner-Euroopan tuonnissa ja viennissä viiveitä - laivat myöhässä myrskyn vuoksi

7.12.2015 - Viikonloppuna manner-Euroopasta Suomeen ja Suomesta manner-Eurooppaan lähteneet laivat saapuvat perille 10-16 tuntia myöhässä normaalista aikataulusta. Tämän vuoksi myös toimitukset asiakkaille viivästyvät keskimäärin vuorokaudella. Pahoittelemme sääolosuhteista aiheutuvaa viivettä.

 
Postilakko päättyy - tukitoimet peruttu

 30.11.2015 -  Postin työkiistan osapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Näin ollen myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKTn,

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn ja Suomen Merimies-Unioni SMUn ilmoittamat tukitoimet peruuntuvat.

DHL:n osalta toiminta palautuu normaaliksi.

 
Kuljetusalan liitot ilmoittivat aloittavansa 1.12. useita kuljetusyrityksiä koskevat tukitoimet

27.11.2015 - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Suomen Merimies-Unioni SMU ovat tänään ilmoittaneet laajentavansa tukitoimiaan vauhdittaakseen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn työtaistelutoimia. Laajennus koskisi tiistaista 1.12.2015 klo 15.30 alkaen seuraavia yrityksiä: Posti Group Oyj, Deutsche Post DHL Group, DB Schenker Oy, DSV A/S, DFDS A/S, LKW Walter, Hangartner, PNO Trailer Oy, Niinivirta European Cargo, Ahola Transport ja Postnord.

Ilmoituksen mukaan AKT:n jäsenet eivät käsittelisi em. yritysten yksiköitä missään Suomen satamissa, eivätkä SMU:n jäsenet ottaisi niiden yksiköitä rahti- ja matkustaja-aluksiin, yhteysaluksiin, lauttoihin, losseihin eikä muihinkaan kuljetusvälineitä tai lastia kuljettaviin aluksiin. Tietyissä yrityksissä työskentelevät JHL:n jäsenet eivät ottaisi em. yritysten ajoneuvoja tai muita kuljetuksia aluksille koko Suomessa.

Samalla liitot peruivat aiemmin asettamansa pelkästään DHL:ää koskevat tukitoimet. Uudet toimet tulisivat ilmoituksen mukaan voimaan 1.12.2015 klo 15.30 ja olisivat voimassa toistaiseksi. Mikäli liitot toteuttavat ilmoittamansa tukitoimet ensi tiistaista alkaen, niiden vaikutukset koko Suomen ulkomaankaupalle olisivat erittäin vakavat.

Liittojen tukitoimien alkaminen tai peruuntuminen riippuun käynnissä olevien Postin ja PAUn välisten neuvottelujen lopputuloksesta. Toivomme, että ne johtaisivat mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen. Neuvottelutilanteen kehittymisestä saa nopeimmin tietoa tiedotusvälineiden kautta. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme aiheesta myöhemmin lisää mm. nettisivujemme palvelu-uutisissa.

 
Myös Merimies-Unioni uhkaa kohdistaa DHL:ään mahdolliset tukitoimensa PAUn työtaistelulle

24.11.2015 - Suomen Merimies-Unioni on tänään ilmoittanut ryhtyvänsä tukemaan PAU ry:n työtaistelutoimia. Liiton ilmoituksen mukaan sen jäsenet eivät ota DHL:n yksiköitä rahti- eikä matkustaja-aluksiin eikä muihinkaan kuljetusvälineitä tai lastia kuljettaviin aluksiin. Mikäli tukitoimet toteutuvat, ne aloitettaisiin 30.11.2015 klo 06.00 alkaen.

Jo eilen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ilmoitti aloittavansa 30.11.2015 tukitoimet, jotka nekin kohdistuvat yksinomaan DHL:n kuljetuksiin. Liiton jäsenet eivät ensi maanantaista lukien käsittelisi yksiköitämme eikä lastejamme Hamina-Kotkan, Helsingin, Hangon, Turun, Naantalin ja Rauman satamissa.

Mikäli AKT ja Merimies-Unioni toteuttavat ilmoittamansa tukitoimet ensi maanantaista alkaen, niiden vaikutukset DHL:n kansainvälisille maantie- ja merirahtikuljetuksille ja samalla Suomen ulkomaankaupalle olisivat erittäin vakavat. DHL pitää täysin kohtuuttomana tukitoimien kohdistamista yhteen yritykseen, joka on PAUn ja Postin välisessä sopimuskiistassa kokonaan ulkopuolinen.

Toivomme, että sopimusneuvottelut Postin ja PAUn välillä johtaisivat mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen, jotta tukitoimet peruuntuisivat.

 
AKT uhkaa kohdistaa DHL:ään mahdolliset tukitoimensa PAU:n työtaistelulle

23.11.2015 - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ilmoittanut aloittavansa 30.11.2015 tukitoimet Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn työtaistelun tukemiseksi. AKT:n ilmoituksen mukaan tukitoimet kohdistuvat yksinomaan DHL:n kuljetuksiin: liiton jäsenet eivät ensi maanantaista lukien käsittelisi yksiköitämme eikä lastejamme Hamina-Kotkan, Helsingin, Hangon, Turun, Naantalin ja Rauman satamissa.


Mikäli AKT toteuttaa ilmoittamansa tukitoimet, niiden vaikutukset DHL:n kansainvälisille maantie- ja merirahtikuljetuksille ja samalla Suomen ulkomaankaupalle olisivat mittavia. DHL pitää kohtuuttomana tukitoimien kohdistamista yhteen yritykseen.


AKT:n tukitoimien alkaminen tai peruuntuminen riippuu käynnissä olevien PAUn neuvottelujen lopputuloksesta. Neuvottelutilanteen kehittymisestä saa nopeimmin tietoa tiedotusvälineiden kautta. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme aiheesta myöhemmin lisää mm. nettisivujemme palvelu-uutisissa.

 
AKT uhkaa kohdistaa DHL:ään mahdolliset tukitoimensa PAU:n työtaistelulle

23.11.2015 - Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ilmoittanut aloittavansa 30.11.2015 tukitoimet Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn työtaistelun tukemiseksi. AKT:n ilmoituksen mukaan tukitoimet kohdistuvat yksinomaan DHL:n kuljetuksiin: liiton jäsenet eivät ensi maanantaista lukien käsittelisi yksiköitämme eikä lastejamme Hamina-Kotkan, Helsingin, Hangon, Turun, Naantalin ja Rauman satamissa.


Mikäli AKT toteuttaa ilmoittamansa tukitoimet, niiden vaikutukset DHL:n kansainvälisille maantie- ja merirahtikuljetuksille ja samalla Suomen ulkomaankaupalle olisivat mittavia. DHL pitää kohtuuttomana tukitoimien kohdistamista yhteen yritykseen.


AKT:n tukitoimien alkaminen tai peruuntuminen riippuu käynnissä olevien PAUn neuvottelujen lopputuloksesta. Neuvottelutilanteen kehittymisestä saa nopeimmin tietoa tiedotusvälineiden kautta. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme aiheesta myöhemmin lisää mm. nettisivujemme palvelu-uutisissa.
 

 
Terroriuhka pysäytti noudot ja jakelut Brysselissä

23.11.2015 - Terroriuhka Brysselin alueella nostettiin lauantaina neliportaisen asteikon korkeimmalle tasolle, ja se on voimassa edelleen tänään maanantaina. Siksi myös maantierahdin noudot ja jakelut ovat keskeytyksissä Brysselin alueella. Belgian hallitus päättää maanantain aikana luokituksen muuttamisesta tai ennallaan pitämisestä. Muualla Belgiassa terroriuhka on tasolla kolme.

 
Ranska tiukensi rajavalvontaansa

19.11.2015 - Viimeviikkoisten terrori-iskujen vuoksi sekä Pariisissa 30.11.-11.12. järjestettävän ilmastokokouksen turvallisuuden varmistamiseksi Ranskan hallitus on tiukentanut rajavalvontaansa. Tämä saattaa aiheuttaa viiveitä kansainvälisille kuljetuksille rajanylityspaikoilla.

 
Venäjä alkaa periä tienkäyttömaksua raskaalta liikenteeltä

18.11.2015 - Venäjän federaation teillä on 15.11.2015 alkaen käytössä raskaan liikenteen tienkäyttömaksu, joka koskee vähintään 12 tonnia painavia ajoneuvoja. Kilometripohjainen tiemaksu koskee kaikkien maiden ajoneuvoja. Maksulla kompensoidaan raskaista kuljetuksista tieverkolle aiheutuvaa haittaa.

 
Postin lakko saattaa viivästyttää myös DHL:n noutoja ja jakeluita

16.11.2015 - Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut järjestävänsä 19.11. klo 16.00 - 21.11. klo 16.00 sekä 23.11. klo 0.00 - 24.11. klo 24.00 työnseisaukset, jotka koskevat pääsääntöisesti postin, sanomalehtien sekä pakettien jakelua. Tämänhetkisen tiedon mukaan näiden lakkojen piirissä olisivat myös Helsingin sekä Liedon rahtiterminaalit. Postin työehtosopimusneuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla.

DHL tekee Postin kanssa yhteistyötä rahdin kappaletavaran noudoissa ja jakeluissa sekä maantiepikakuljetusten jakeluissa. Mikäli sopuun ei päästä ja työnseisaukset toteutuvat, se voi aiheuttaa häiriöitä myös näille kuljetuksille. Teemme omalta osaltamme parhaamme, jotta viiveet asiakkaillemme jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Lakkoihin liittyvistä neuvottelutilanteista saat nopeimmin tietoa median kautta. Päivitämme tilannetietoa myös nettisivujemme palvelu-uutisiin.
 

 
Työnseisaus Kotkan satamassa voi aiheuttaa viiveitä kuljetuksille

13.11.2015 -Satamaoperaattori Stevecon ilmoituksen mukaan yrityksen ahtaajat Kotkassa ovat lakossa perjantaista 13.11.2015 klo 6.00 alkaen lauantai-iltapäivään 14.11.2015. Työnseisauksen aikana Stevecon ahtaajat eivät pura eikä lastaa laivoja, mikä voi aiheuttaa jonkin verran viiveitä DHL Freightin kuljetuksille Suomen ja Euroopan välillä. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. Stevecon Helsingin ahtaajien lakolla puolestaan ei ole vaikutusta DHL Freightin kuljetuksiin.

 
Mahdollisia viiveitä Suomen ja Britannian välisissä maantiekuljetuksissa

10.11.2015 - Suomen ja Britannian välisten laivayhteyksien poikkeuksellisista aikatauluista johtuen kappaletavaralähetysten toimituksissa voi esiintyä viiveitä sekä tuonnissa että viennissä. Lisätietoja saat tarvittaessa liikenneosastoltamme.
 

 
Lisäturvaa lähetyksellesi DHL:n kuljetusvakuutuksella

23.10.2015 - DHL Cargo Insurance -vakuutuksen avulla vakuutat lähetyksesi joustavasti. Vakuutuksen ottaminen on yksinkertaista ja käytössäsi on tarpeidesi mukaan 2 vaihtoehtoa: kertavakuutus yhdelle lähetykselle tai vuosisopimuksen kautta vakuutusturva sopimuksen mukaisesti kaikille DHL Freightin kuljettamille lähetyksille erikseen määritetyksi ajanjaksoksi. Tutustu vakuutuspalveluihimme täällä

 
Muutoksia Euroopan maantiekuljetusten kappaletavara-aikatauluissa vuodenvaihteessa

9.10.2015 - Joulun ja vuodenvaihteen pyhäpäivät tuovat mukanaan muutoksia DHL Freightin kappaletavara-aikatauluihin. Näet muutokset tarkemmin oheisesta pdf-tiedostosta. Osa- ja täyskuormien aikatauluista pyydämme sopimaan erikseen liikennetiimiemme kanssa, joilta saat tarvittaessa lisätietoja.

Kappaletavara-aikataulut vuodenvaihteessa

 
Mahdollisia viiveitä Suomen ja Britannian välisissä maantiekuljetuksissa

9.10.2015 - Suomen ja Britannian välisten laivayhteyksien poikkeuksellisista aikatauluista johtuen kappaletavaralähetysten toimituksissa voi lähiaikoina olla viiveitä sekä tuonnissa että viennissä. Lisätietoja saat tarvittaessa liikenneosastoltamme.

 
Pyhäpäivä Saksassa 3.10. aiheuttaa ajokieltoja

29.9.2015 - Saksassa on lauantaina 3.10. ajokieltoja pyhäpäivän vuoksi. Tämä voi aiheuttaa viiveitä sekä vienti- että tuontikuljetuksille Saksan ja Suomen välillä sekä myös Saksan kautta kulkeville muille liikenteille.

 
Pakolaistulva hidastaa rajanylityksiä useissa Euroopan maissa

23.9.2015 - Eurooppaan pyrkivien pakolaisten suuri määrä on saanut useita maita tiukentamaan rajatarkastuksiaan ja jopa sulkemaan rajanylityspaikkoja. Kansainväliselle rahtiliikenteelle voi aiheutua viiveitä mm. Etelä-Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Turkissa, Serbiassa ja Kroatiassa.

 
Perjantain 18.9. mielenilmausten vaikutukset DHL Freightin kuljetuksiin

15.9.2015 - Palkansaajakeskusjärjestöt (SAK, Akava, STTK) ja useat ammattiliitot järjestävät yhteisen mielenilmauksen / työnseisauksia perjantaina 18.9.2015. Liittojen ilmoittamilla työnseisauksilla on vaikutusta mm. ulkomaankuljetuksiimme. Pahoittelemme mahdollisia viiveitä ja pyrimme omalta osaltamme toimimaan siten, että asiakkaidemme lähetyksille aiheutuisi tilanteesta mahdollisimman vähän haittaa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan perjantaina 18.9. eivät ahtaajat pura tai lastaa suomalaisissa satamissa olevia laivoja. Keskiviikon 16.9. aikana noudetut viennin kappaletavaralähetykset saadaan todennäköisesti matkaan tällä viikolla. Kuljetustilaukset tulee tehdä keskiviikkoon klo 12:00 mennessä.

Perjantaina maahan saapuvat yksiköt saadaan purettua laivoista aikaisintaan lauantaina. Tämä aiheuttaa viivettä sekä kappaletavaralle että täysille kuormille.

Lisätietoa antaa tarvittaessa oma asiakaspalvelun tai myynnin yhteyshenkilösi DHL:ssä.

 
DHL Freightin polttoainelisät laskevat edelleen

7.9.2015 - DHL Freightin päivitetyt polttoainelisät astuvat voimaan tänään. Näet ajankohtaiset polttoainelisät täältä

 
Turku-Tukholma-linjan aluksia telakalla syys-lokakuussa

7.9.2015 - Huoltopäivät vievät Tallink Siljan aluksista Galaxyn telakalle 15.-16.9. ja Baltic Princess on vuorossa 22.9.-7.10.2015, jolloin Galaxy ajaa sen aikataululla.

Viking Gracella on huoltopäivät 13.-16.9. ja sen tultua telakalta Amorella puolestaan jää pois ja palaa liikenteeseen 17.9. aamulla.

Telakoinnit saattavat aiheuttaa tilapäisiä viiveitä kuljetusaikoihin Suomen ja Pohjoismaiden välisessä maantieliikenteessä.

 
Italian liikenteessä elokuussa poikkeusaikataulut

7.8.2015 - Lomakausi aiheuttaa muutoksia kansainvälisten maantiekuljetusten aikatauluihin sekä tuonnissa että viennissä. Normaalit kuljetusaikataulut eivät ole voimassa. Tarvittaessa pyrimme palvelemaan asiakkaita erityisjärjestelyin. Lisätiedot freightmanner@dhl.com

 
DHL Freightin polttoainelisät laskevat

5.8.2015 - DHL Freightin polttoainelisät laskevat 7.8.2015 alkaen. Näet polttoainelisät täältä

Polttoainelisät koskevat kappaletavara-, osa- ja täyskuormakuljetuksia ja ne veloitetaan sekä tuonnissa että viennissä.

 
DHL Freight päivittää polttoainelisiään

7.7.2015 - Osa DHL Freightin polttoainelisistä muuttuu 7.7.2015 alkaen. Näet päivitetyt polttoainelisät täältä

 
DHL Freightin asiakaspalvelu siirtyy juhannuksen jälkeen kesäaukioloaikaan

9 .6.2015 - DHL Freightin asiakaspalvelun kesäaukioloaika 22.6. – 31.8. on klo 8-16. Kesäaukioloaika koskee DHL Freightin valtakunnallista asiakaspalvelunumeroa / puhelinvalikkoa 020 345 345 sekä liikennetiimien suoria numeroita: 

  • Skandinavian vienti 020 533 5331
  • Skandinavian tuonti 020 533 5300
  • Saksan liikenne 020 533 5350
  • Muu mannerliikenne 020 533 5400
  • Baltia, keskinen Itä-Eurooppa (KIE) 020 533 5450

 Syyskuun alussa palataan normaaliin aukioloon klo 8-17.

 
Juhannuksen aikataulumuutoksia DHL Freightin kappaletavarakuljetuksissa

9.6.2015 - Viikolla 25 viennin kappaletavaralastaukset Suomesta Eurooppaan siirtyvät juhannusaaton vuoksi perjantailta torstaille 18.6.; noudot aikaistuvat vastaavasti. Kappaletavaralähdöt Pietariin ja Moskovaan aikaistuvat keskiviikolle 17.6.2015.

 
DHL Freight päivittää polttoainelisiään

 3.6.2015 - DHL Freight päivittää polttoainelisiään 7.6.2015 alkaen. Näet päivitetyt polttoainelisät täältä

 
Euroopassa raskaan liikenteen ajokieltoja kesäaikaan

27.5.2015 - Euroopan teillä esiintyy kesäkuukausien aikana viikonloppuisin ylimääräisiä raskaan liikenteen rajoituksia, joiden avulla pyritään varmistamaan sujuva lomaliikenne. Esimerkiksi Saksassa on 1.7.-31.8. voimassa raskaan liikenteen ajokielto moottoriteillä lauantaisin klo 7.00 – 20.00 ja lisäksi “tavanomainen” sunnuntaiajokielto keskiyöstä klo 22:een.

Eripituisia ajokieltoja esiintyy kesä-elokuun ja osittain syyskuunkin aikana myös mm. Italiassa (su), Unkarissa ja Kroatiassa (la-su) sekä Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa (pe-su).

Ajokiellot aiheuttavat 1-2 päivän viivästyksen normaaleihin toimitusaikoihin kyseisenä aikana sekä tuonnissa että viennissä. Tarkempia tietoja saat tarvittaessa DHL Freightin liikenneosastoilta.

 
Turku-Tukholma-linjan aluksia telakalla toukokuussa

12.5.2015 - Huoltopäivät veivät Baltic Princessin telakalle 3.-5.5. ja Galaxy on vuorossa 18.-20.5.2015. Telakoinnit saattavat aiheuttaa tilapäisiä viiveitä kuljetusaikoihin Suomen ja Pohjoismaiden välisessä maantieliikenteessä.

 
Helatorstai aikaistaa kappaletavaran noutoja

5.5.2015 - Viikolla 20 kappaletavaralastaukset Suomessa (vienti) sekä Euroopassa (tuonti) ovat normaalisti perjantaina 15.5., mutta edeltävän helatorstain vuoksi noudot aikaistuvat. Ylipäätään pyhäpäivät saattavat aiheuttaa viivettä jakeluihin sekä viennissä että tuonnissa.

 
Päivityksiä Freightin polttoainelisiin

5.5.2015 - DHL Freight päivittää polttoainelisiään. Uudet lisät astuvat voimaan 7.5.2015 alkaen. Ajankohtaiset polttoaine- ja MARPOL-lisät näet täältä

 
Vapun muutokset kappaletavaraliikenteelle

24.4.2015 - Vapun vuoksi viikolla 18 viennin kappaletavaralastaukset Suomesta siirtyvät perjantailta torstaille 30.4.; myös tuonnissa osa maista lastaa kappaletavarat perjantain sijasta jo torstaina. Kansalliset vapaapäivät saattavat aiheuttaa viivettä jakeluihin sekä viennissä että tuonnissa.

 
DHL Freightin palvelu kiireellisiin maantiekuljetuksiin

20.4.2015 - XL FastFreight -palvelu on tarkoitettu suomalaisille vientiyrityksille ratkaisuksi kiireellisiin kuljetustarpeisiin Eurooppaan. Palvelu kattaa Saksan, Belgian, Hollannin, Ranskan, Itävallan ja Sveitsin ja kuljetukset toteutetaan maanteitse kiinteäseinäisellä ”kaappikalustolla”. Palvelun etuina ovat nopeat noudot ja selkeät aikataulut, selkeä ja yksinkertainen hinnoittelu, lähetysten seuranta perille asti sekä toimitusilmoitus. Palvelu on tarkoitettu lähetyksille aina täyteen traileriin (13,4 lvm) saakka.

Esimerkki: Yritys sijaitsee 100 km:n säteellä Vuosaaren satamasta ja tekee kuljetustilauksen 5 lavametrille maanantaiaamuna klo 9.00. Lähetys lastataan vielä saman päivän aikana ja toimitetaan perille 600 km:n säteellä Travemündestä keskiviikkona aamupäivän aikana.

Tapauskohtaisesti järjestämme pikaisia maantiekuljetuksia myös Pohjoismaihin, Baltiaan sekä keskiseen Itä-Eurooppaan. DHL Freightin myynti antaa mielellään lisätietoja.

 
Junaliikenne Italiaan käynnissä jälleen

7.4.2015 - Viime viikolla Saksassa riehuneet myrskyt katkaisivat Italian ja muun Euroopan välisen junaliikenteen. Junien kyydissä kulkee mm. DHL Freight Suomen trailereita ns. huckepack-liikenteessä Italiaan / Italiasta.

Münchenin ja Itävallan rajan välinen rataosuus on saatu kuntoon ja liikenne on käynnistynyt uudelleen. Syntyneen ruuhkan purkaminen vie kuitenkin aikaa, joten normaaleihin aikatauluihin päästäneen vasta muutaman päivän kuluttua. Pahoittelemme häiriötä ja teemme parhaamme, jotta sen vaikutukset asiakkaille jäisivät mahdollisimman pieniksi.

 
Junaliikenne Italiaan poikki

2.4.2015 - Viime päivinä Saksassa riehuneiden myrskyjen takia junaliikenne Italiaan/Italiasta on katkennut. Münchenin ja Itävallan rajan välinen rataosuus on toistaiseksi suljettu. Junien kyydissä kulkee mm. DHL Freight Suomen trailereita ns. huckepack-liikenteessä. Katkoksen vuoksi trailereita ei tällä hetkellä saada Italiaan eikä sieltä pois.


Normaalit aikataulut eivät tilanteen vuoksi valitettavasti ole voimassa. Junavuoroja on jouduttu perumaan, mistä johtuen kapasiteettia on erittäin rajallisesti käytettävissä. Liikenteen käynnistyessä uudelleen tulee myös kestämään jonkin aikaa, ennen kuin tilanne palaa normaaliksi.
Pahoittelemme häiriötä ja teemme parhaamme, jotta sen vaikutukset asiakkaille jäisivät mahdollisimman pieniksi.
 

 
Jäänmurtajalakko päättyi, tukilakon uhka väistyi

1.4.2015 - Neuvotteluosapuolet pääsivät valtakunnansovittelijan johdolla sopuun myöhään iltapäivällä keskiviikkona ja pitkä jäänmurtajalakko päättyy. Samalla myös Suomen Merimies-Unionin ja Suomen Konepäällystöliiton torstaille 2.4. antama tukilakkovaroitus peruuntui. Toteutuessaan lakolla olisi ollut merkittävä vaikutus Suomen kansainvälisille kuljetuksille sekä tuonnissa että viennissä.

 
Mahdollisen tukilakon vaikutukset Euroopan maantiekuljetuksille

26.3.2015 - Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Konepäällystöliitto ovat päättäneet jäänmurtajalakon tukitoimista, jotka alkaisivat kiirastorstaina 2.4.2015 klo 14.00, mikäli liittojen ja Arctic Shippingin väliset, valtakunnansovittelijan johdolla käytävät neuvottelut eivät päädy sopimukseen.

Tukitoimien kohteena olisivat Suomen lipun alla purjehtivat rahti- ja matkustaja-alukset. Lakon alkaessa alukset pysähtyisivät saapuessaan suomalaiseen satamaan.

Mahdollinen tukilakko aiheuttaisi häiriöitä myös DHL Freightin yksiköiden laivauksille Suomen ja manner-Euroopan välillä.

DHL seuraa tilanteen kehittymistä. Tiedotamme aiheesta tarvittaessa myöhemmin lisää.

 
Pääsiäisen aikataulumuutoksia DHL Freightin kappaletavaraliikenteessä

18.3.2015 - Viikolla 14 viennin kappaletavaralastaukset Suomesta siirtyvät perjantailta torstaille 2.4.; myös tuonnissa osa maista lastaa kappaletavarat jo torstaina 2.4.2015. Pietariin lähtevä kappaletavara / osakuormat lastataan 1.4. keskiviikkona.
Pyhäpäivät saattavat aiheuttaa viivettä jakeluihin sekä viennissä että tuonnissa.

 
Päivityksiä polttoainelisiin

4.3.2015 - DHL Freight päivittää polttoainelisiään. Uudet lisät astuvat voimaan 7.3.2015 alkaen. Ajankohtaiset polttoaine- ja MARPOL-lisät näet täältä 

 
Uusi junayhteys DHL Freightin Italian-kuljetuksiin

4.3.2015 -  Nykyisten Travemünde-Verona-Travemünde-junayhteyksien rinnalla käynnistyy maaliskuun alusta uusi yhteys Rostock-Verona-Rostock. Junien kyydissä kulkee DHL Freight Suomen sekä Ruotsin trailereita ns. huckepack-liikenteessä.

Rostockin ja Veronan välinen liikenne alkaa yhdellä viikoittaisella lähdöllä kummastakin suunnasta. Aikataulu on sovitettu erityisesti kappaletavaran kuljettamiseen molempiin suuntiin. Lähtöjä on mahdollista lisätä myöhemmin volyymikehityksen mukaisesti.

Näiden yhteyksien lisäksi DHL Freight käyttää viikoittain läntisen Italian kuormille junayhteyttä Travemünden ja Novaran (Milano) välillä.

24 tunnin kuljetusajalla Saksan ja Italian välillä tarjoamme nopean, luotettavan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon Italian liikenteeseen. Maksimikuorma per trailer voi olla jopa 28,5 tonnia.

 
Päivityksiä polttoainelisiin

9.2.2015 - DHL Freightin polttoainelisiä on päivitetty 7.2.2015 alkaen. Näet viimeisimmät polttoainelisät sekä tietoa niiden kehityksestä täältä

 
Runsas lumentulo vaikeuttaa liikennettä Euroopassa

6.2.2015 - Useissa Euroopan maissa on viime päivinä satanut runsaasti lunta, mikä haittaa liikennettä ja voi viivästyttää kuljetuksia. Erityisen paha tilanne on Italiassa: mm. Milanossa, Torniossa, Bolognassa ja Firenzessa lunta on satanut 40-60 cm. Perjantain 6.2. lastauksille ja puruille Italiassa aiheutuu erittäin todennäköisesti viiveitä. 

 
EKAER-numeron ilmoittaminen pakollista Unkarin maantiekuljetuksissa 1.3. alkaen

3.2.2015 - Unkarissa 1.1.2015 voimaan astuneen uuden lain mukaan unkarilaiset maahantuojat ja viejät on velvoitettu rekisteröitymään maan sähköiseen tieverojärjestelmään EKAERiin, jota käytetään jatkossa myös maanteitse kuljetettavien tuonti- ja vientilähetysten seurantaan Euroopan yhteisön sisäkaupassa. Uuden toimintamallin tarkoitus on auttaa Unkarin veroviranomaisia varmistamaan, että arvonlisäverot maksetaan asianmukaisesti. Toimintamalli velvoittaa unkarilaiset alv-velvolliset yritykset raportoimaan tiedot lähetyksistään EKAER-järjestelmään ennen kuljetusta. Raportointivelvollisuus riippuu lähetyksen nimikkeestä, koosta ja arvosta. Tarkempaa tietoa aiheesta: http://ekaer.hu/information/en/

Viennissä Unkariin on viejän pyydettävä lähetyksen unkarilaiselta vastaanottajalta EKAER-numero, jolla tämä on tavaraerän rekisteröinyt, ja ilmoitettava se kuljetustilauksen yhteydessä. Samoin tuonnissa Unkarista on suomalaisen vastaanottajan pyydettävä toimittajaltaan EKAER-numero ja kuljetustilausta tehdessään ilmoitettava se kuljetusyritykselle. Mikäli unkarilainen vastaanottaja / lähettäjä ilmoittaa, ettei lähetys tarvitse EKAER-rekisteröintiä, ilmoitetaan tämä tieto kuljetusyritykselle, jolloin asiakirjoihin merkitään „EKAER not needed“.

Mikäli lähetyksellä ei ole tunnistenumeroa, vaikka se kuuluisi EKAER-järjestelmän piiriin, sen toimitukselle aiheutuu viiveitä ja lisäksi syntyy ylimääräisiiä kustannuksia. Mahdolliset lisäkulut kuljetusyritys on oikeutettu laskuttamaan toimeksiantajalta, jolta puutteelliset tiedot on saatu.

Unkarin viranomaiset testaavat toimintamallia vielä helmikuun ajan, eikä lähetyksen rekisteröimättömyys siis aiheuta vielä toistaiseksi virhemaksua. Tämänhetkisen tiedon mukaan uutta järjestelmää aletaan soveltaa täydessä mittakaavassa 1.3.2015 alkaen.
 

 
Kuljettajien mielenilmaukset aiheuttavat liikenteelle häiriötä Ranskassa

22.1.2015 - Ranskassa työnantaja- ja työntekijäliittojen välisissä palkkaneuvotteluissa ei ole saavutettu yhteisymmärrystä, minkä vuoksi torstaiaamuna 22.1. raskaan liikenteen kuljettajat ryhtyivät mielenilmauksiin. Mm. Lillen ja Pariisin välisellä moottoritiellä on tiesulkuja ja pääsy Rouenin satamaan estetty. Mielenilmaukset aiheuttavat liikenneruuhkia ja haittaavat kuljetuksia. Pahoittelemme häiriötä.

 
Unkarilla uusi toimintamalli ulkomaankaupan alv-velvoitteiden valvontaan

12.1.2015 - Unkarissa 1.1.2015 voimaan astuneen uuden lain mukaan unkarilaiset maahantuojat ja viejät on velvoitettu rekisteröitymään maan sähköiseen tieverojärjestelmään EKAERiin, jota käytetään jatkossa myös maanteitse kuljetettavien tuonti- ja vientilähetysten seurantaan Euroopan yhteisön sisäkaupassa. Uuden toimintamallin tarkoitus on auttaa Unkarin veroviranomaisia varmistamaan, että arvonlisäverot maksetaan asianmukaisesti. Toimintamalli velvoittaa maahantuojat ja viejät raportoimaan tiedot lähetyksistään EKAER-järjestelmään ennen kuljetusta, raportointivelvollisuus riippuu lähetyksen nimikkeestä, koosta ja arvosta. Tarkempaa tietoa aiheesta: http://ekaer.hu/information/en/

Uusi toimintamalli otettiin käyttöön melko nopeassa aikataulussa, eikä viranomaisilta saatu
ohjeistus ole ollut yksiselitteistä. Unkarin veroviranomaisten edellyttämät toimenpiteet saattavat aiheuttaa viivästyksiä kuljetuksille Unkarista / Unkariin.

DHL Freight seuraa tilannetta aktiivisesti. Kerromme aiheesta lisää mm. nettisivuillamme, kun siitä saadaan lisää tietoa.